Pracownia projektowa Archimag

Tworzymy przyszłość

O firmie

Pracownia ARCHIMAG to młoda, ambitna i prężnie rozwijająca się firma, stworzona przez architekta z wieloletnim doświadczeniem zdobytym przy projektowaniu, koordynowaniu wielobranżowymi pracami projektowymi oraz udziale w realizacji przedsięwzięć z zakresu budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego, obiektów przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

Pełni entuzjazmu, z równym zaangażowaniem przystępujemy do realizacji projektów dla wszystkich inwestycji, bez względu na ich skalę i funkcję.

Dbamy o spełnienie oczekiwań i wymagań Inwestora realnie oceniając koszty budowy, a w szczególności ich poziom w relacji zakładanej wielkości przedsięwzięcia i oczekiwanego jego standardu.

Pracownia ARCHIMAG wciąż podejmuje działania rozszerzające zakres oraz jakość oferowanych usług, budując swoje kontakty z klientami na zasadzie partnerstwa, gdzie rzetelność i kompetencja odgrywają główną rolę.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Aktualności

Usługi

Przedmiotem działania firmy są kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych.

Przedmiotem działania firmy są kompleksowe usługi związane z przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji budowlanych, począwszy od oceny planowanej inwestycji i wariantowego projektowania koncepcyjnego, aż do realizacji interdyscyplinarnych projektów budowlanych oraz wykonawczych, uzyskania niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych oraz nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji inwestycji.

Zakres usług obejmuje między innymi projekty:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej
 • obiektów przemysłowych
 • obiektów sportowych i rekreacyjnych
 • obiektów hotelowych
 • zagospodarowania terenu
 • małej architektury

W opracowaniu dokumentacji technicznych biorą udział projektanci posiadający uprawnienia w specjalności:

 • architektonicznej
 • konstrukcyjno - budowlanej
 • drogowej
 • telekomunikacyjnej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych

Jesteśmy w stanie podjąć wszelkie działania usprawniające proces inwestycyjny, w szczególności związane z:

 • uzyskaniem w imieniu inwestora dokumentów umożliwiających przedłożenie kompletnej dokumentacji do pozwolenia na budowę
 • wykonaniem inwentaryzacji budowlanych istniejących obiektów
 • przygotowaniem opinii i ekspertyz technicznych
 • przygotowaniem kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót
 • pomocą przy przeprowadzaniu przetargu
 • sprawowaniem nadzoru autorskiego

Partnerzy

Współpracujemy z najlepszymi!

Kontakt

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Pracownia ARCHIMAG wciąż podejmuje działania rozszerzające zakres oraz jakość oferowanych usług.

Budujemy swoje kontakty z klientami na zasadzie partnerstwa, gdzie rzetelność i kompetencja odgrywają główną rolę.

aq_block_17
Dane teleadresowe

ARCHIMAG Piotr Lisowski
ul. Zofii Kossak 3A, 59-220 Legnica
tel. +48 501 479 640
tel. +48 76 720 84 01
e-mail: pracownia@archimag.pl
NIP: 884-152-50-30